Gå til hovedindhold

Ansøgning

Læs her hvad klubben skal udarbejde for at komme i betragtning til Elite Aabenraas Klubordning.

Indhold

  For at komme i betragtning til Elite Aabenraas Klubordning skal klubben udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:

  • Generelle oplysninger om klubben; Vedtægter, regnskab og budget for hele klubben.
  • En projektbeskrivelse, der indeholder en klar og tydelig beskrivelse af, hvad der ansøges om. Målsætningen skal fremgå sammen med en række succeskriterier og projektets samlede budget. Målgruppen der arbejdes med skal primært være de 14-25-årige, der er målgruppen for Elite Aabenraa. Der kan dog indgås en særlig aftale med Elite Aabenraa, hvis klubben ønsker at arbejde med en bredere målgruppe.
  • Et udkast til en konkret handleplan for de næste 1-2 år, der beskriver målsætninger, handlinger samt succeskriterier (se skabelon).
  • Beskrivelse af hvordan klubben vil arbejde med at synliggøre Elite Aabenraa og Aabenraa Kommune, samt hvordan der skabes omtale i medierne.

  Derudover skal klubben i ansøgningsskemaet notere, hvilke af de ti kriterier, der leves op til. Ud for hvert kriterium skal der vedhæftes relevante bilag.

  Se vejledning for udfyldning af ansøgningsskemaet.

  Ansøgningsfrist           

  En elektronisk ansøgning sendes til Elite Aabenraa senest:

  • 14. oktober 2018

  Der kan ansøges om støtte én gang om året. Støtten er som udgangspunkt gældende for det kommende kalenderår. Eliteklubber kan dog lave aftaler for to år af gangen.

  Klubordning - ansøgningsskema - handleplan