Gå til hovedindhold

Klubordningens indhold

Klubordningen tager udgangspunkt i at støtte talent- og elitemiljøer med et højt nationalt niveau samt spirende talentmiljøer, der ønsker at arbejde strategisk hen imod at nå et højt nationalt niveau.

Indhold

  Klubordningen tager udgangspunkt i at støtte talent- og elitemiljøer med et højt nationalt niveau samt spirende talentmiljøer, der ønsker at arbejde strategisk hen imod at nå et højt nationalt niveau. Derfor kategoriseres samarbejdsklubberne i to forskellige kategorier i forhold til, hvor de indplaceres i klubordningen. Kategoriseringen afgør, hvilke tilbud de får, samt niveauet for den økonomiske støtte. De to kategorier er:

  • Eliteklubber (årlig støtte op til 150.000 kr.)
  • Udviklingsklubber (årlig støtte op til 30.000 kr.)

  Hvor stort et støttebeløb en elite- eller udviklingsklub kan modtage fra Elite Aabenraa er dels afhængig af, hvilket sportsligt niveau klubben befinder sig på, klubbens ambitioner, samt hvor mange af Elite Aabenraas kriterier, klubben opfylder.

  Elite Aabenraa bevilliger den økonomiske støtte til elite- og udviklingsklubberne. Her bemyndiges klubbens bestyrelse til at anvende støtten inden for budgettets fastlagte rammer. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra klubordningen. Her henvises til Elite Aabenraas talentordning.

  Kriterier

  Klubberne vurderes ud fra følgende kriterier og skal dokumentere, hvilke af kriterierne de lever op til:

  • Klubben har en politik og/eller strategi for deres arbejde med talentudvikling/eliteidræt.
  • Klubben har en handleplan for de næste 1-2 år, som de aktivt bruger som styringsredskab.
  • Klubben har en solid organisering med en ressourcestærk bestyrelse og et eliteidrætsudvalg, hvor en udvalgt kontaktperson fra eliteidrætsudvalget kan agere bindeled til Elite Aabenraa.
  • Klubben har økonomiske ressourcer, der gør det muligt at realisere handleplanens indsatser (suppleret af økonomi fra Elite Aabenraa).
  • Klubben har trænere på højt niveau, samt en plan for hvordan klubbens trænere bedst muligt udvikles.
  • Klubben har et ambitiøst træningssetup, der indeholder en plan for træningsmængde og træningsindhold. Såfremt der er udarbejdet et aldersrelateret træningskoncept (ATK) inden for idrætten, er dette indarbejdet i klubbens arbejde.
  • Klubben har senior/ungdom på højeste nationale niveau.
  • Klubben har 10 eller flere talenter, som er optaget i Elite Aabenraas talentordning.
  • Repræsentanter fra klubben har gennemført et klubudviklingsforløb indenfor de seneste tre år.
  • Klubben har afholdt et større stævne på nationalt niveau for ungdom eller senior inden for de seneste år

  Det er suverænt Elite Aabenraas styregruppe, der afgør om kriterierne opfyldes.