Gå til hovedindhold

Vurdering og optagelse

Ansøgningen vurderes primært ud fra klubbens projektbeskrivelse og handleplan, da Elite Aabenraa ønsker at støtte de klubber, hvor der er mulighed for at opnå den største udvikling og forbedring i forhold til det enkelte talent samt klubbens organisering som helhed.

Indhold

  Ansøgningen vurderes primært ud fra klubbens projektbeskrivelse og handleplan, da Elite Aabenraa ønsker at støtte de klubber, hvor der er mulighed for at opnå den største udvikling og forbedring i forhold til det enkelte talent samt klubbens organisering som helhed. 

  I forlængelse af Elite Aabenraas behandling af ansøgningerne fremlægges de for Elite Aabenraas styregruppe, der træffer afgørelse om, hvem der skal optages i klubordningen.

  Optagelse

  Når en klub optages, udarbejder Elite Aabenraa i samarbejde med den enkelte klub en individuel aftale, der fastlægger forventninger, krav og gensidige forpligtelser til samarbejdet, samt hvordan der skal evalueres og afholdes statusmøder.

  Efter optagelsen i klubordningen er det muligt for klubberne at få konsulenthjælp til at arbejde videre med projektbeskrivelse og handleplan. Konsulenthjælpen fås fra Elite Aabenraa.

  Klubberne forpligter sig som minimum til:

  • Løbende at orientere Elite Aabenraa om fremskridt ift. handleplanen.
  • Løbende at orientere Elite Aabenraa om sportslige resultater.
  • Markedsføre Elite Aabenraa/ Aabenraa Kommune ved konkurrencer og lignende.
  • Udarbejde en evalueringsrapport samt regnskab for anvendelsen af støtten fra Elite Aabenraa en gang årligt. 
  • Overholde de internationale dopingregler.

  Evaluering

  Klubberne vurderes løbende og særligt på baggrund af et årligt evaluerings- samt udviklingsmøde.