Gå til hovedindhold

Ansøgnings­frister til Talentordning og Sports Akademi Rødekro-Aabenraa

Der er som udgangspunkt ansøgningsfrist til Elite Aabenraas talentordning og SARAA én gang om året.

Talenter og Thomas

Indhold

  Da begge kører efter et årshjul, der begynder med en opstartsweekend og en række arrangementer, der bygger ovenpå hinanden samt individuelle samtaler, er det mest hensigtsmæssigt, at nye talenter optages på samme tid.

  Dispensation

  I tilfælde af at et nyt talent skifter til en klub i Aabenraa Kommune i løbet af året og her ønsker optagelse i talentordningen eller SARAA, kan der gives dispensation fra ansøgningsfristen.
  Ansøgningsproceduren i det tilfælde er den samme. 
  Dispensationssagen vil herefter blive afgjort i det sportsfaglige udvalg ved førstkommende lejlighed.

  Ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist er d. 15. maj 2023.

  Alle ansøgere modtager skriftligt svar senest d. 1. juli 2023.

  Ansøgning

  For at en ansøgning godkendes, skal Elite Aabenraa både modtage en ansøgning fra det enkelte talent samt have haft et møde med talentets træner.

  Ansøgningsskema

  Du skal udfylde denne ansøgningsformular, hvis du ønsker at søge om optagelse til Elite Aabenraas Talent- eller Collegeordning. Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først behandles, når vi har modtaget en sportslig anbefaling fra din klub.

  Find ansøgningsskema her